Silný pramen čisté mužské síly

Sedím tady v nádherné živé přírodě, naplněný silou a vitalitou, a přemýšlím o Cestě pravého muže.

A přemýšlím, co říct k Cestě pravého muže. Mám-li zaujmout tímto sdílením, mohu pouze odkázat na toto video, kde účastníci Cesty pravého muže 2013 sdílejí, jaký přínos pro ně tahle cesta měla a má. To mluví za vše a slova mentora a průvodce nejsou třeba.

Právě proto, jaký smysl a ohlas měla Cesta pravého muže 1, jsme odstartovali v září 2014 kampaň na Cestu pravého muže 2, která se rozběhne 5. října.

Přesto něco ze sebe vysoukám -:)

Záměrem nás 7 průvodců a celého podpůrného týmu kolem je, a vždy bude, pravdivé a autentické předání našich zkušeností a výzev, o kterých víme, že každému, kdo k nim přistoupí upřímně a pravdivě, otevřou nové porozumění sobě samému a druhým a především mužství jako celku.

Když o tom všem přemýšlím, říkám si, že v mém případě kořeny Cesty pravého muže sahají daleko do minulosti, do dob, kdy jsem se setkal s knihou Rebalancing – návrat do vědomé rovnováhy od Thomase Grainera a posléze se přihlásil do jeho výcviku rebalancingu. Tento přístup k tělu a masáži a psychosomatice mě hluboce oslovil. Při práci s polaritami jsem poprvé v životě zažil atmosféru mužského kruhu, toto setkání v mužském kruhu ve mně tehdy zanechalo hluboký dojem skutečného, v podstatě tichého setkání mužů v silné prezenci. Thomas tehdy vedl již několik let kurzy a víkendy a výcviky pro muže v Německu a já se rozhodl takový výcvik zorganizovat v Čechách a pozvat Thomase jako vedoucího. V roce 2004 proběhl první víkendový workshop v chatě pod Kletí, kterého se zúčastnilo cca 20 mužů, z nichž zhruba 12 pokračovalo ve dvouletém výcviku Mužská síla.

Témata: Otec, mužská síla a energie, Matka, ženská síla a energie, Dětství a dětská energie, Puberta a změna, Vztahy k ženám a sexualita, Vize a poslání, Bůh a spiritualita a duchovní cesty, Iniciace a přechod do dospělého mužství, to vše byla témata tohoto 18měsíčního procesu 12 chlapů.

Thomas mě svou prací a duchovně terapeutickým přístupem velmi inspiroval. Učil jsem se od něho několik let jako asistent a v roce 2007 jsem na Thomasovo doporučení začal vést tyto výcviky sám jako mentor a průvodce, a to dělám jako duchovní službu dále dodnes.

Ve svém životě jsem byl vždy momentum man, muž, který uvádí dění do pohybu, jsem člověk, který je vždy na začátku, když se věci rozjíždějí, kde je třeba mé síly, víry, zarputilosti a organizačních schopností. Tak jsem uvedl do pohybu jednu kliku mužského svobodného hnutí, která dnes projevuje svou sílu skrze Cestu pravého muže.

Co se vlastně vyjadřuje skrze Hnutí mužů, kteří obracejí svou pozornost ke znovuobjevení staronových dobrých hodnot pravdy, sebepoznání, spojení s transcendentem, hledání hlubšího smyslu svého života, práce, sexuality, peněz, myšlení, vztahů. Muži hledají a mají otázky a mnoho mužů stojí na prahu znovupoznání a znovudefinování své identity. Podle všech indicií dnešní muži přestávají být spokojeni pouze s materiálním a myšlenkovým životem, okořeněným sportem, a začínají se obracet k překračování dosavadních silných stanovišť, jakými jsou právě moc, všemožný fundamentalismus, myšlení, označená a uznaná vědecká pravda.

Muži hledají duchovní prožitky a především Zdravý Silný Pramen Mužské Síly. A co víc, dnešní muži zřetelně překračují tradiční, zdánlivě patriarchální pozice, které smrdí dojmem, že muž je jaksi víc než žena. V určitých dovednostech je možná muž lépe vybaven, stejně žena je k určitým dovednostem lépe vybavena, ale existenciálně jsou si muž a žena naprosto rovni jako dvě neoddělitelné cítící bytosti, které jsou spojeny silou lásky. Dnešní muži mají více a více tento existenciálně zdravý postoj.

Cesta pravého muže umožňuje vyjádřit tuto změnu, úspěch CPM1 jasně ukazuje, kudy se ubírá mužské společenství. Muži se nadechují a stvrzují své postoje a hodnoty a dělají to společně a přitom každý sám.

Dnešní muži již překračují tvář mlčenlivého kovboje bez pocitů, který všechno v životě zvládá až do prvního infarktu, uvědomují si, že mají pocity, že mají instinkty, že mají hluboký zájem na životě a světě a na tom, co se na něm děje, a co víc, mnozí si uvědomují, že je jim dána moc poznat sami sebe, jít po duchovní cestě, že je jim dána moc znovuobjevovat své duchovní a rodové kořeny, že je jim dána moc žít ve světě, kde se všechny kultury vzájemně obohacují a vzájemně se inspirují.

Dnešní muži mají nitro vystlané otázkami, týkajícími se všech oblastí života.

  • Tou základní je, jaký je smysl tohohle všeho?
  • Kde je skutečný zdroj štěstí a naplněného života?
  • Jak mohu celospolečensky přispět k dobrému životu?
  • Kdo jsem a kam kráčím?
  • Je tohle všechno, co mi život nabízí?

Muži si uvědomují naprosté selhání autorit a politické elity, mnoho mužů je zhnuseno těmi, kteří by nás měli vést a spravovat naše společenství.

Je zajímavé si všímat, že dnešní muži již nechtějí tak nutkavě změnit systém či konkrétního politika, nenadávají již tolik na vnější okolnosti. Možná je zde určitá rezignace, ale to je jen zdání, co já vidím a jsem ovlivněn samozřejmě tím, co dělám, vidím, že muži se rozhodli změnit vnější okolnosti skrze změnu vnitřních okolností sebe samých.

Rozvoj metod osobního rozvoje a všemožných ezoterických, koučovacích, mystických metod a literatury ukazuje pouze jednu věc, a to je, že lidé hledají odpovědi na své otázky. Tradiční náboženství, v Evropě křesťanství a jeho všemožné odnože, nabízejí odpovědi a řekl bych, že pro mnohé z nás by znovuobjevení svých kořenů skrze křesťanskou mystiku (ne poslušné ovečkovské chození do kostela a církve) bylo velmi užitečnou cestou.

Dnešní muži mají před sebou prázdno, pokud před sebou mají tablet nebo notebook, tak mají prázdno, často zde nejsou dvě generace mužů, kteří by dnešní muže inspirovali, spíše častý scénář je od rodičů a od otce co nejdál, osamostatnit se, definovat se, vymezit se, určit se, poznávat se, rozvíjet se, to jsou slova, která jsou ve vnitřním jazyku muže mnohem více přítomné, než tomu bývalo dříve.

Další oblastí plnou otázek jsou ženy a vztahy s nimi.

Každý muž je postaven před tyto výzvy a před tyto otázky přímo ve svém nitru, i když se mu to zdá marné, musí se vydat na cestu, musí najít odpovědi na tyto otázky, jinak promarní svůj života arogancí k tomu nejniternějšímu volání, které v něm samém je.

Cesta pravého muže v roce 2013 dala tisícovce mužů orientaci, momentum, léčivé indicie a úkoly, sdílení ostatních mužů na cestě, přiblížení k pramenu pravdy v nitru sebe.

Zvu vás na cestu, Cestu pravého muže, ke znovuobjevení čistého pramene mužské síly ve vás a v ostatních mužích.

Ze srdce přírody,

Zdenek Weber – mentor a průvodce CPM

Zdeněk Weber

Mentor, lektor a podnikatel, zakladatel mužských kruhů, 10 let vede mužské výcviky a 9-denní hledání vize (vision quest). www.muzskyvycvik.cz

3 inspirační videa pro chlapy,
kteří se chtějí vydat na cestu

Vlož svůj email a vykroč na Cestu pravého muže

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *