Proč v CPM není možné vytvářet stádo ovcí?

Proč v Cestě pravého muže není možné vytvářet stádo ovcí?

Protože záměrem je, aby každý hledal, nacházel a rozvíjel svou jedinečnou inteligenci a barvu duhy a měl přitom svoje pevné kořeny.

Nedávno jsem se setkal s několika velmi razantními kritickými názory, že internetové osobnostně rozvojové a vzdělávací programy vytvářejí další komunity ovcí kolem několika málo osobností, které z těchto ovcí vysávají peníze a jejich vlastní integritu.

Můj vnitřní obhájce hned začal podnikat kroky k tomu, aby se vyjádřil, ale pak jsem toho nechal a podíval se na celou věc trochu z nadhledu.

Než jsem byl pozván k vytváření on-line programů osobního a sociálního rozvoje, úspěšně jsem 8 let vedl jednotlivce i skupiny. Jsem vděčný, že díky on-line světu můžeme rozšířit vizi, jíž jsme ve svých lidských schránkách kanálem, a že každý z lidí, kteří se s naším pozváním setkají, se může dobrovolně inspirovat, anebo mávnout rukou.

Internet nám dává do rukou naši vlastní zodpovědnost a říká nám:

Mám své limity, nemohu ti nabídnout pevné lidské objetí ani přímé setkání v kráse prostředí Matky Země. Jsem společenským prostorem, který může být využit jak k podpoře osobního a sociálního zdraví, tak k rozvoji hlouposti a nevědomosti. Je to jen na vás, je to ve vašich rukou.

Co je to internet?

Concept of people connectedPominu technické vysvětlení a přejdu k vysvětlení energetickému. Internet je prostor, kde vzniká něco, co tady vždy bylo, ale nebylo to vidět, a sice různorodá paleta něčeho, čemu říkám kolektivní sdílené vědomí a sdílená energie a pozornost.

Internet je zrcadlem kolektivního nevědomí a různých úrovní zralosti a zájmů jeho uživatelů. Je to takový přiblížený svět a nikoli jen prázdné místo. Je to místo ve vesmíru, kde proudí energie a vznikají energetická pole pocitů, vztahů, informací, cest, zábavy, peněz, duchovního růstu, inspirace, bolesti i lží různé kvality a zralosti motivovaná různými záměry.

Je to energetické zrcadlo viditelných i neviditelných projevů energie. Je to místo sdílení energie a jejích projevů.

Internet odhaluje možnosti a fenomény, které by díky naší citové, emoční a duchovní omezenosti nebyly nikdy vyřčeny a sdíleny.

Vzniká něco, co by se dalo nazvat energetickou sounáležitostí, a jelikož my všichni jsme projevem energie v různých barvách duhy, od biologické (savčí a instinktivní) přes sociálně hodnotovou až k duchovní úrovni – a těch barev je mnohem víc – potřebujeme energetické pole, které nás táhne nahoru, k našemu vlastnímu jedinečnému potenciálu inteligence.

Užívání obsahu internetu také zrcadlí zralost jeho uživatele. Pro mnoho lidí, kteří vyrostli v naší citově, emocionálně a duchovně chudé společnosti, představuje internet jeden ze způsobů, jak mít alespoň nějaký, třebaže omezený, kontakt a komunikovat s lidmi. Pro mnohé je to bezpečný způsob, jak být v kontaktu, čerpat inspiraci, informace a neviditelnou energetickou podporu.

Každý fenomén a každý projev energie má jak svůj zdravý potenciál, tak svůj stín, neboli každý fenomén má svou méně zralou i vysoce zralou formu projevu.

Využijme tedy potenciál internetu naplno a dovolme, aby se stal prostorem rostoucí zralosti a jedinečnosti každého jedince a skupiny. Buďme si zároveň vědomi rizik a omezenosti tohoto prostoru.

Podle mého názoru a zkušeností je internet vyšší energetickou formou setkávání lidí na úrovni energetického spojení, které tady vždy bylo, je a bude. Internet odhaluje, jak se věci skutečně mají, a sice že jsme všichni skutečně plně propojeni. Je jen na naší zralosti, co do tohoto energetického pole vkládáme. Buď jsou to hloupé a vulgární diskuze pod články, anebo zajímavé informace či on-line sdílení energie a informací jednotlivých osobností.

Internet nám pomáhá objevovat sebe sama, to, kdo jsme, protože zde není nic, co by mohlo být u kohokoli z nás přidáno. Je zde jen něco, co může být uvnitř nás znovu objeveno, a pokud on-line prostředí umožňuje vytvořit událost, kdy se pozornost lidí třeba jen na hodinu upírá k otázkám lásky a rozvoje lásky v jejich životech, považuji to za veskrze užitečné a navíc naprosto dobrovolné.

Než zapnete svůj přístroj – prostředek, který vás spojuje se světem internetu, položte si otázku: S jakým záměrem vstupuji do tohoto pole? Co do něj přináším? A co v něm hledám?

Naším záměrem je, vždy bylo a vždy bude „pouze“ aktivovat ten zapomenutý dobrý a užitečný potenciál, který v každém Z VÁS je. Jeho objevování a interpretaci necháváme na vás. Můžeme (a rádi budeme) sloužit jako lidský, a tudíž omylný, poradní hlas.

Vzpomínáte si na tohle video o lvu, který se ztratil mezi ovcemi a žil mezi nimi tak dlouho, až mu začala růst ovčí srst? Takže chlape, pamatuj: Kdo je ten lev uvnitř tebe? Jaká je jeho jedinečná inteligence? Jaké je jeho evoluční poslání? Jediné, čím můžete být, a jediná vaše budoucnost je vaše zralejší a vyšší forma vás samých – jedinečných inteligentních bytostí.

 

Ze srdce,

Zdeněk Weber, mentor CPM a vnitřně svobodný muž

 

 

 

Zdeněk Weber

Mentor, lektor a podnikatel, zakladatel mužských kruhů, 10 let vede mužské výcviky a 9-denní hledání vize (vision quest). www.muzskyvycvik.cz

3 inspirační videa pro chlapy,
kteří se chtějí vydat na cestu

Vlož svůj email a vykroč na Cestu pravého muže

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *